Публічний договір на реєстрацію та делегування доменних імен.

Публічний договір на реєстрацію та делегування доменних імен

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти Угоду на реєстрацію доменних імен. Зазначена Угода є публічною, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх замовників.
Якщо Ви згідні з її умовами, можете зробити оплату послуг. У цьому випадку Угода буде вважатися укладеною, а наша фірма такою, що прийняла на себе зобов’язання надавати послуги з реєстрації/перереєстрації доменних імен.

Визначення
Реєстратор доменних імен – суб’єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором, надає послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування та функціонування доменних імен невизначеному колу осіб (Реєстрантам);
Реєстрант доменних імен – фізична або юридична особа, яка користується послугами Реєстратора з забезпечення делегування та функціонування доменних імен;
Адміністратор домену – особа, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресації, в тому числі серверів доменних імен мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернету та вільної конкуренції;
Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів, та надає інтерфейс для роботи Реєстраторів згідно з прийнятим Регламентом;
Оператор Реєстру – особа, що здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру;
Сервіс VMHosting – усі послуги що надаються ТОВ “ВМХостинг” за допомогою веб-ресурсу https://www.vmhosting.com.ua/
.1. Предмет
1.1 На підставі даної Угоди, РЕЄСТРАНТ доручає, а РЕЄСТРАТОР бере на себе зобов’язання виконати роботи, пов’язані з делегуванням обраних РЕЄСТРАНТОМ доменних імен на ім’я РЕЄСТРАНТА чи третіх осіб, вказаних РЕЄСТРАНТОМ, а РЕЄСТРАНТ – прийняти та сплатити послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки обраного доменного імені в порядку та на умовах, що зумовлені цим Договором.

1.2 При виконанні та/або тлумаченні даного Договору Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України, чинними Нормами користування мережею Інтернет та чинними Правилами домену, який бажає зареєструвати РЕЄСТРАНТ:

1.3 У випадку, коли на реєстрацію обраного доменного імені було подано декілька заявок, пріоритет визначається часом подання. Якщо заявка РЕЄСТРАНТА не є пріоритетною, сплачені кошти не повертаються, але можуть бути використані для сплати іншого виду послуг (делегування іншого доменного імені, хостинг-послуги тощо) згідно чинних розцінок.

2. Загальні положення

Даний Договір носить характер публічної оферти та є еквівалентом «усної угоди», і згідно чинного законодавства України, має належну юридичну силу. Відповідно до статті 642 Глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення РЕЄСТРАНТОМ платежу в рахунок оплати послуг РЕЄСТРАТОРА та одержання РЕЄСТРАТОРОМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1 РЕЄСТРАНТ зобов’язується :

 • правильно сконфігурувати первинну і вторинну DNS-зони та перевірити їх працездатність, якщо доменні імена не будуть підтримуватись серверами РЕЄСТРАТОРА;
 • надати РЕЄСТРАТОРУ всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного імені інформацію (електронною або звичайною поштою) згідно вимог чинних Правил обраного домену;
 • зобов’язується надати РЕЄСТРАТОРУ hostname та IP первинного і вторинного сервера доменних імен, які забезпечують технічну працездатність доменного імені (дані сервери на час надання інформації мають існувати та бути
  відповідно сконфігурованими для підтримки первинної і вторинної зони вищезазначеного доменного імені);
 • своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених п.5 цієї Угоди, оплачувати послуги РЕЄСТРАТОРА;
 • під час створення замовлення та рахунку на послуги РЕЄСТРАНТ автоматично дає свою згоду на збір та обробку власних персональних даних;
 • надати РЕЄСТРАТОРУ повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти РЕЄСТРАТОРА про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цієї Угоди;
 • офіційно стверджує, що інформація надана згідно п.3.1 є повна, правдива і точна, і він зобов’язується своєчасно повідомляти про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цієї Угоди;
 • розуміє, що вся надана ним РЕЄСТРАТОРУ з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в реєстраційній базі домену .UA або в базі InterNIC , а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
 • офіційно стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним РЕЄСТРАТОРУ та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені РЕЄСТРАНТ знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
 • самостійно відповідає за регулярну перевірку змін у даних умовах на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ: https://www.vmhosting.com.ua

3.2 За цим Договором РЕЄСТРАТОР зобов’язується:

 • надати РЕЄСТРАНТУ наступний комплекс послуг з делегування та технічного супроводу обраного доменного імені, а саме:
 • перевірити створену РЕЄСТРАНТОМ первинну та вторинну зону протягом 1 (одного) робочого дня з дня надання РЕЄСТРАНТОМ інформації про створення зон та після проведення оплати згідно п.5 Договору;
 • оформити та надіслати заявку на делегування обраного доменного імені адміністратору відповідної доменної зони (терміни реєстрації обраного доменного імені адміністратором відповідної доменної зони складає від 1 до 14 діб і залежить від роботи адміністратора конкретної зони);
 • у разі непрацездатності чи недоступності при перевірці створених РЕЄСТРАНТОМ зон, РЕЄСТРАТОР зобов’язується повідомити РЕЄСТРАНТА про таке;
 • вносити зміни в інформацію про доменне ім’я в базі доменних імен на вимогу РЕЄСТРАНТОМ протягом 1 (одного) робочого дня, якщо така зміна не суперечить чинним Правилам відповідної доменної зони;
 • надавати ЗАМОВНИКУ необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов’язаних з делегуванням та функціонуванням обраного РЕЄСТРАНТОМ доменного імені, що надіслані за адресою електронної пошти [email protected] або або шляхом створення відповідної заявки шляхом в розділі “Підтримка” веб-ресурсу https://www.vmhosting.com.ua/ (https://www.vmhosting.com.ua/index.php?/support/).
4. Додаткові зобов’язання Сторін
4.1 При розірвані чи припиненні дії цього Договору РЕЄСТРАНТ зобов’язується до кінця терміну делегування обраного доменного імені укласти договір із іншим реєстратором або відмовитися від делегування доменного імені.
4.2 При розірванні чи припиненні дії цього Договору РЕЄСТРАТОР зобов’язується підтримувати роботу домену до закінчення терміну делегування обраного РЕЄСТРАНТОМ домену. Якщо РЕЄСТРАНТ не уклав договору з іншим реєстратором після закінчення терміну делегування доменного імені, РЕЄСТРАТОР відміняє делегування даного доменного імені РЕЄСТРАНТУ.
4.3 При трансфері домену заявку на перенесення необхідно оформити за 20 днів до закінчення терміну делегування домену. Трансфер нового домену або домену, перенесеного на обслуговування до сервісу VMHosting, до іншого реєстратора стає доступним через 60 днів з моменту реєстрації/перенесення домену.
5. Порядок оплати

5.1 Послуги з делегування обраного доменного імені надаються РЕЄСТРАТОРОМ на умовах попередньої оплати за не менш ніж за 1 (один) календарний рік згідно діючих тарифів РЕЄСТРАТОРА . Сплата послуг на наступний період повинна надходити не менше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення попереднього оплаченого періоду.

5.2 Для перереєстрації доменного імені у випадку оплати послуг пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення попереднього оплаченого періоду, РЕЄСТРАНТ оплачує послуги РЕЄСТРАТОРА за 2(два) роки згідно чинного прейскуранта. Делегування доменного імені в такому випадку продовжується на 2 (два) роки.
5.3 Оплата послуг проводиться згідно згідно рахунку(рахунків) виставлених сервісом VMHosting про що РЕЄСТРАНТА буде повідомлено листом на електронну скриньку, вказану під час реєстрації.
5.4 Вартість послуг з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен вказана на офіційному веб-сайті РЕЄСТРАТОРА за адресою https://www.vmhosting.com.ua
5.5 У випадку зміни тарифів, інформація про такі нові умови публікуються на сервері РЕЄСТРАТОРА не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до введення в дію нових розцінок. У випадку, якщо протягом 7 (семи) днів з моменту публікації нової версії прейскуранту РЕЄСТРАНТ не заявить РЕЄСТРАТОРУ про свої можливі заперечення листом, переданим електронною або звичайною поштою, такий прейскурант вважається прийнятим РЕЄСТРАНТОМ.
5.6 Оплата РЕЄСТРАНТОМ послуг з делегування та підтримки доменного імені за цією Угодою здійснюється авансовими платежами в національній валюті України за ціною, заявленою на сайті сервісу VMHosting у день оплати. Платежі здійснюються шляхом оплати послуг на веб-веб ресурсі https://www.vmhosting.com.ua/ для фізичних осіб або шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок РЕЄСТРАТОРА для юридичних осіб.
6. Відповідальність Сторін
6.1 РЕЄСТРАТОР не несе відповідальності перед РЕЄСТРАНТОМ чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:
 • через несправність обладнання, яке не належить РЕЄСТРАТОРУ, але є складовою частиною мережі;
 • через недостатню якість роботи ліній зв’язку, наданих іншими установами;
 • внаслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні.
6.2 Недодержання РЕЄСТРАНТОМ істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням умов Договору і може бути підставою для розірвання за ініціативою РЕЄСТРАТОРА та відміни адміністратором доменної зони РЕЄСТРАНТУ доменного імені.
6.3 РЕЄСТРАТОР залишає за собою право призупинити обслуговування РЕЄСТРАНТА або розірвати Договір в безумовному порядку в наступних випадках:
 • систематичного порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.д.);
 • розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;
  зловмисних дій(злом, атака тощо), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи сервісу VMHosting або ж на дискредитацію служби;
 • у разі, якщо за належним чином оформленим вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана РЕЄСТРАНТОМ не дозволяє його ідентифікувати як РЕЄСТРАНТА доменного імені, а також у випадках якщо контактна інформація не є достовірною;
 • порушення чинних Правил обраного домену;
 • надання неточної контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації. При цьому сервіс VMHosting не несе відповідальності за будь-який збиток, отриманий клієнтом у разі призупинення надання послуг з причини не виконання даної вимоги;
 • несплата або несвоєчасна сплата послуг РЕЄСТРАТОРА.
6.4 РЕЄСТРАТОР, Оператор Реєстру та Адміністратор не несуть відповідальності за наслідки, які виникли через неправомірні дії РЕЄСТРАНТА та/або третіх осіб у тому числі перед третіми особами в тому числі ті, що пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням обраного доменного імені для розсилання спаму тощо.
6.5 РЕЄСТРАТОР має право відмовити РЕЄСТРАНТУ у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім’я, якщо доменне ім’я містить слова ненормативної лексики, використовується для спаму, для аморальної чи протизаконної діяльності тощо. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, хостинг-послуги,тощо) відповідно до діючих розцінок.
6.6 РЕЄСТРАТОР не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрачену вигоду), що зазнав РЕЄСТРАНТ під час використання або невикористання послуг РЕЄСТРАТОРА.
6.7 РЕЄСТРАНТ самостійно відповідає за регулярну перевірку змін умов Договору на офіційному сайті РЕЄСТРАТОРА https://www.vmhosting.com.ua
6.8 РЕЄСТРАТОР залишає за собою право вимагати доплату за доменні імена, які були зареєстровані РЕЄСТРАТОРОМ для РЕЄСТРАНТА зі знижкою/безкоштовно, при зміні реєстратора (хостера). Розмір доплати визначається як різниця повної вартості реєстрації домену (без знижки) і фактично сплаченої вартості.
6.9 РЕЄСТРАТОР має право надсилати на контактну адресу РЕЄСТРАНТА електронні листи з повідомленнями, що містять інформацію про зміни чи доповнення у переліку послуг, що надає РЕЄСТРАТОР, про проведення робіт чи оновлення обладнання, проведення акцій або будь-яку іншу інформацію, що стосується діяльності РЕЄСТРАТОРА.
7. Врегулювання спорів

7.1 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2 Неврегульовані між Сторонами суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8. Термін дії Угоди
8.1 Договір укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови авансової оплати РЕЄСТРАНТОМ послуг згідно умов Розділу 5 даного Договору та за відсутності взаємних претензій.
8.2 Договір набирає чинності з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок РЕЄСТРАТОРА і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань по ній. Дата початку надання послуг залежить від дати початку делегування обраного доменного імені та може відрізнятись від дати укладання Договору. Дата закінчення надання послуг також може відрізнятись від дати закінчення дії Договору.
8.3 З моменту укладання Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.
8.4 Договір вважається розірваним у разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій Стороні. Заява може бути надіслана звичайною або електронною поштою на адресу іншої Сторони. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Угоди повинна не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів повідомити про свій намір іншу Сторону.
8.5 РЕЄСТРАНТ має право на розірвання Договору в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед РЕЄСТРАТОРОМ.
8.6 РЕЄСТРАНТ може розірвати Договір з РЕЄСТРАТОРОМ та укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування обраного доменного імені. У такому випадку РЕЄСТРАНТ має попередити РЕЄСТРАТОРА про такий намір не менш як за 5 (п’ять) днів електронною або звичайною поштою.
8.7 Договір може бути розірваний РЕЄСТРАТОРОМ в односторонньому порядку без попередження з подальшою відміною делегування РЕЄСТРАНТУ доменного імені у випадках, передбачених Договором, а також в силу причин, що знаходяться поза межами контролю РЕЄСТРАТОРА, за умови обов’язкового надсилання електронного повідомлення РЕЄСТРАНТУ.
8.8 У випадку дострокового розірвання Договору внесена РЕЄСТРАНТОМ оплата не повертається.
8.9 Договір є чинним в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.
9. Адреса та банківські реквізити РЕЄСТРАТОРА

ТОВ «ВМХостинг»
Юридична адреса: 33024, м. Рівне, вул. Князя Острозького 22/116
Поштова адреса: 79039, м.Львів, а/с 2468, ТОВ «ВМХостинг»


Банківські та податкові реквізити:
Р/р 26003053721606 в ПАТ КБ РФ “ПриватБанк”
МФО 325321
ЄДРПОУ: 41056600