Передача домена на обслуговування іншому Реєстратору

При відмові Реєстранта переукласти Договір на новий строк після закінчення терміну його дії або при достроковому розірванні Реєстрантом Договору доменне ім’я, делеговане Реєстранту, передається на обслуговування іншому Реєстратору без відміни делегування такого доменного імені. Тому одночасно з рішенням про відмову переукласти Договір на новий строк або достроковому його розірванні, Реєстрант повинен вказати всю необхідну інформацію про нового Реєстратора, необхідну для передачі йому на обслуговування доменного імені Реєстранта. Рішення Реєстранта про відмову переукладання Договору на новий строк після закінчення терміну його дії, надсилається Реєстратору рекомендованим листом або вручається особисто за 30 днів до закінчення терміну дії Договору.